تبلیغات
چنددروغ قشنگ - یک خاطره و یک شعر!


چنددروغ قشنگ


یک خاطره و یک شعر!
یکشنبه 4 دی 1384

راستش من همیشه هر چیز تازه ای می نویسم « بهروز اسماعیل زاده »اولین کسی است که برایش می خوانم حتا از پشت تلفن!!!

پارسال بود یک شب چیزی گفتم که نمی دانم شعر بود یا نه؟!

ولی هر چه بود مهم نیست چون زنگ زدم و برای بهروز خواندم :

انتظار

انتظار

انتظار

و خورشیدی که حس طلوعش مرده بود انگار!

مرد ایستاده بود آرام

و سخت می لرزید!

نه از سرما !

نه

نه  ولی نه

مرد داشت کیف می کرد!

جاده را با نگاهش پی....چ می داد و

جلو می رفت

ناگهان

خورشید را دید

که

سواره می آمد و

چادری سیاه بر سر کرده بود!!!

  

خوب بود یا بد !کاری ندارم . ولی بعد از حدود ۲ ساعت تلفن زنگ زد !!!

بهروز بود !

این شعر را برایم خواند:

 نمی دانی از کدام سمت خواهد آمد؟

دهانت مجموعه شعری می شود سپید

با واژه های نیمی زرد

                             نیمی سرخ

چشم هایت تمام شب /  آسمان را آب می کشد

صبح/ خورشید دستپاچه طلوع می کند

                        - با چادری سیاه -

و تو  / آسمان می شوی تا غروب کنی /  در چشم هایی که شعله ورند

اندکی بعد

خورشید شعرهای سوخته به دوش می کشد

                              

                                                                                و بعد من نمی دانم چه بگویم!!!
بروز رسانی و مدیریت وبلاگ : مهدی جلیل زاده
Desined By Mohamad + Alireza